Amb cor i dignitat

Mare amb dues filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. Fa neteja de cases, però no arriba a cobrir les despeses bàsiques. El pare fa tres anys que va marxar al seu país i ella va decidir quedar-se....

Ajuda per pagar una pensió

Jove de 22 anys a ’atur. Ha anat treballant de manera esporàdica però no té la documentació en regla i això el condiciona molt a més de no poder accedir a certes ajudes socials. Té una petita...

No esperava dormir al carrer

Jove de 21 anys a l’atur. No té la documentació en regla per poder residir i treballar al país, i això condiciona molt la seva inserció al mercat laboral, a més de no poder accedir a certes ajudes...

Sense papers i sense família

Jove de 24 anys a l’atur i sense família directe . Ocupa un pis degut a la falta de recursos. Serveis Socials fan seguiment i pel que fa a Càritas, està atès pels serveis jurídics de l’entitat....

Acollit per un amic

Jove de 21 anys sense feina ni papers. Està acollit per un amic del poble d’origen. El fet de no tenir la documentació el situa en un alt nivell de vulnerabilitat alt amb moltes dificultats per accedir...

Vol ser un referent per als germans

Jove de 24 anys aturat i sense documents. Viu ocupant una casa amb altres compatriotes. A Càritas, se l’atén, se l’escolta i se l’acompanya . Al seu poble hi ha deixat tota la família amb la idea...

Mentors per ajudar joves extutelats

El projecte està impulsat pel Punt Incorpora Jove de La Caixa i està organitzat per les entitats del Clúster Èxit

Els artesans de la misericòrdia

Càritas compta, a Girona, amb més de 2.500 voluntaris que dediquen part del seu temps a col·laborar amb els programes d’acció social

Aturat i sense papers

Jove de 21 anys aturat i sense papers. Te molts dubtes respecte d’on ha de demanar feina, com ha d’arreglar la seva documentació o com pot aprendre la llengua. L’acompanyament l’ajuda a baixar...